MÀN CHIẾU DI ĐỘNG 150 INCH

0

Tên gọi Màn chiếu di động 150 inch

Loại màn Màn chiếu có chân di động

Kích thước 3m x 2m25 (ngang x cao)

120 x 90 (inch)

Tỉ lệ 4:3

Chất liệu Matte white, Black border

MÀN CHIẾU DI ĐỘNG 150 INCH

0