Máy chiếu Epson EH-LS10500

0

Hỗ trợ cho HDR

Động cơ ánh sáng laze xanh kép (30.000 giờ), 1500 lumen

Chất lượng 3D tuyệt vời

Có thể nâng cấp chương trình cơ sở, thông qua mạng dây cứng tới bộ định tuyến của bạn

Sáng cho máy chiếu rạp hát tại nhà chuyên dụng

Trông khá ngọt ngào

Máy chiếu Epson EH-LS10500

0